Αρχική » ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ / ESTABLISHERS » ΡΟΥΣΑΛΗΣ / ROUSALIS

ΡΟΥΣΑΛΗΣ / ROUSALIS


Ιστορικό δράσης στην Κύμη / History of route-establishing in Kymi region :

  • Του Γιώργου Ρούσαλη / By George Rousalis (genirous@gmail.com)

Ο λόφος του Κατάβολου με τις αθλητικές διαδρομές / The cliff of Katavolo with the sport routes

Ο λόφος του Κατάβολου με τις αθλητικές διαδρομές / The cliff of Katavolo with the sport routes

Είναι σχεδόν αδύνατον να πει κάποιος ότι «ανακάλυψε» το βράχο. Οι ντόπιοι από παιδιά γνωρίζουν την ύπαρξή του και τον θεωρούν ως ένα από τα αξιοθέατα της περιοχής, το ίδιο ισχύει και για ‘μένα. Η ανάγκη για αναρρίχηση ακόμα και στον τόπο καταγωγής και διακοπών μου, τα Βίταλα, ήταν το κίνητρο για την εκκίνηση μιας ενδελεχούς έρευνας στα βράχια της περιοχής, ώστε να οργανωθεί ένα αναρριχητικό πεδίο αθλητικού χαρακτήρα. Το ανάγλυφο του βράχου, η τοποθεσία και η ελάχιστη πρόσβαση κάλυψαν τα κριτήρια της τελικής επιλογής και στις 29 Ιουλίου του 2012 μαζί με τη σύζυγό μου Όλγα Τσιονάρα ανοίξαμε την πρώτη διαδρομή με το όνομα Βριάρεως. Τις επόμενες μέρες και μήνες ανοίξαμε 14 διαδρομές αθλητικού χαρακτήρα και βοήθησαν σε αυτό οι Βασίλης Τσιονάρας, Δήμος Υφαντής, Νίκος Ρούσης και Ντίνος Μπρέντας. Πολύ σημαντική ήταν η δωρεά των υλικών (Raumer 316L «marine») από τον ΕΟΣ Χαλκίδας, που χωρίς αυτόν δε θα υπήρχε το πεδίο που έχει εξοπλιστεί σήμερα. Τον Αύγουστο του 2015 προστέθηκαν 3 ακόμα διαδρομές με προσωπικά μου έξοδα, με δράστες τους γράφων, Ντίνο Μπρέντα, Νέστορα Καρρά και Αποστόλη Θεωδόρου. Η ονοματολογία πηγάζει από ιστορικά γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα, την χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής της Κύμης.

/

Ο λόφος του Κατάβολου με τις αθλητικές διαδρομές / The cliff of Katavolo with the sport routes

Ο λόφος του Κατάβολου με τις αθλητικές διαδρομές / The cliff of Katavolo with the sport routes
© Dimas Konstantinos Photography

   No one can really claim to ‘having discovered’ the cliff. The locals have always been aware of its existence regarding it as one of the main attractions in the area and the same applies to me. My need to practise climbing even during my vacation in the place of my family ancestry, Vitala, provided the motivation necessary so that I would start a thorough investigation on the cliffs of the area to develop a climbing crag of sport character. The texture of the rock, the location and the easy access, made it clear to me that the crag met the criteria for the final selection and on 29 July 2012 along with my wife, Olga Tsionara, I established the first route named Briareus. The following days and months we put up 14 sport routes and to this end the help of Bill Tsionaras, Dimos Yfantis, Nick Roussis and Ntinos Mprentas was invaluable. Of equal importance was the contribution of EOS Chalcis who donated the bolts and anchors (Raumer 316L ‘marine’). Without their help the crag wouldn’t have been developed to what it is today. On August of 2015 3 more routes were added with my personal expenses, established by the writer, Ntinos Mprentas, Nestoras Karras and Apostolis Theodorou. The naming of the routes derives from historical events, historical figures and the flora and fauna of the region of Kymi.


  Όποτε οδηγούσα από το χωριό μου για να πάω στο πεδίο Κατάβολο, μου τραβούσε την προσοχή ένας κόκκινος-άσπρος τοίχος στο βάθος του Κάμπου Βιτάλων.  Αναβολή στην αναβολή, τον Αύγουστο του 2016 πήγα και τον είδα από κοντά.  Ένας σχετικά μικρός αλλά όμορφος τοίχος σε ωραία τοποθεσία φάνηκε ενδιαφέρον και στις 14 Αυγούστου 2016 ξεκίνησα να ανοίγω την «Μάγκας». Με την έλευση του φίλου μου  Νέστορα Καρρά την επόμενη μέρα, ανοίξαμε παρέα 7 διαδρομές μέσα σε 4 μέρες με τα υλικά να βαραίνουν αποκλειστικά εμάς.  Την άνοιξη του 2017 με τη σύζυγό μου Όλγα Τσιονάρα ανοίξαμε άλλη μια διαδρομή.  Τα ονόματα είναι παρατσούκλια των κατοίκων του πλησιέστερου χωριού Βίταλα.

/

  Whenever I was driving from my village to go to Katavolo crag, a red-white wall drew my attention to the depth of Kampos Vitalon.  Some years pasted when in August 2016 I went and took a close look. A relatively small but pretty nice wall in a beautiful location seemed interesting and on 14 August 2016 I started puting up ‘Mangas’. With the coming of my friend Nestoras Karras the day after, we began establishing 7 routes within 4 days with the materials exclusively ours. In the spring of 2017 with my wife Olga Tsiorana we put up another more route.  The names are nicknames of the inhabitants of the nearest village of Vitala.


 Στο πέρασμα των χρόνων έχουν ανοιχτεί λίγες αθλητικές διαδρομές εκτός πεδίου Κατάβολο, οι οποίες δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα πεδίο. Δύο διαδρομές στην περιοχή Ανδρονιάνοι και μια διαδρομή στην περιοχή Κύμη.

/

  Over the years there have been developed few sports routes outside Katavolo sector, which have not yet formed a crag. Two routes in Andronianoi area and one route in Kymi area.


Φωτογραφίες / Photos :

Ο Γιώργος Ρούσαλης ανοίγει την "Τεστ Παπ" (πεδίο Κατάβολο) / George Rousalis puts up 'Pap Test' (Katavolo sector)Ο Γιώργος Ρούσαλης ανοίγει την "Πετρόψαρο" (πεδίο Κατάβολο) / George Rousalis puts up 'Petropsaro' (Katavolo sector)Ο Γιώργος Ρούσαλης ανοίγει την "Ιπποκλής" (πεδίο Κατάβολο) / George Rousalis puts up 'Hippocles' (Katavolo sector)Ο Ντίνος Μπρέντας και ο Νέστορας Καρράς άνοιξαν την προέκταση της Ιπποκλής (πεδίο Κατάβολο) / Ntinos Mprentas and Nestoras Karras setted the extension of Hippocles (Katavolo crag)Ο Νέστορας Καρράς και ο Αποστόλης Θεοδώρου άνοιξαν την Αναρρίχηση στην Κύμη / Climb in KymiΟ Ντίνος Μπρέντας και ο Νέστορας Καρράς ανοίγουν διαδρομή στην Κύμη / Ntinos Mprentas and Nestoras Karras setting route at Kymi


* Ο Γιώργος Ρούσαλης σκαρφαλώνει στα βράχια λίγα χρόνια, πρώτη φορά το 2008. Λόγω περιορισμένου ελεύθερου χρόνου ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με την αθλητική αναρρίχηση, σκαρφαλώνοντας δύσκολες διαδρομές και ανοίγοντας νέες.  Παρακολούθησε τις σχολές αναρρίχησης βράχου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης αρχαρίων και μέσου επιπέδου.

/

  George Rousalis climbs on the rocks a few years, his first time was in 2008. Due to his limited free time he climbed almost exclusively sport climbing routes, redpointing difficult routes and putting up new ones.  He attended the rock climbing schools of Greek Federation of Mountaineering & Climbing, the level of beginners and the intermediate level.


Climb in Kymi, Copyright © 2015 – 2021, All rights reserved