Αρχική » ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ / ESTABLISHERS » ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ / POTHITAKIS

ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ / POTHITAKIS


Ιστορικό δράσης στην Κύμη / History of route-establishing in Kymi region :

  • Του Γιώργου Ποθητάκη / By George Pothitakis (geo.pothitakis@gmail.com)

Η περιοχή της Βρύσης με τις διαδρομές «Ο Χορός της Λήδας», «From Zero to Hero» και το ομώνυμο πεδίο / Vrysi area with ‘O Choros tis Lidas’, ‘From Zero to Hero’ routes and the homonym sector

  Το Αυλωνάρι είναι ο τόπος καταγωγής και διακοπών μου. Από το κοιμητήριο του χωριού όπου τακτικά επισκεπτόμουν τον πατέρα μου, παρατηρούσα έναν μεγάλο τοίχο με μια χαρακτηριστική σχισμή στα βορειοδυτικά. Η ιδέα γεννήθηκε και μετά από επιτόπια έρευνα και μετέπειτα 3 επισκέψεις, ολοκληρώθηκε το άνοιγμα της «Ο Χορός της Λήδας», μιας παραδοσιακής διαδρομής στις 29 Οκτωβρίου του 2005 με τους Γιώργο Αλιφέρη και Κώστα Λαφογιάνη (περιοδικό Ανεβαίνοντας, τεύχος 34, σελίδες 77 & 79). Το όνομα της διαδρομής προκύπτει από έναν αυθόρμητο, χαριτωμένο χορό της (μικρής τότε) κόρης μου ακούγοντας κλασσική μουσική από το κασετόφωνο μιας περιοδεύουσας ηθοποιού, στην οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών περνάγαμε μπροστά από έναν κόκκινο τοίχο που φαινόταν να προσφέρεται για αθλητικό αναρριχητικό πεδίο.

/

  The village of Avlonari is the place of my family ancestry and my vacation. From the cemetery of the village where I regularly visited my father, I couldn’t help noticing a large wall with a characteristic crack in the northwest. The idea was born and after some spot investigation and 3 visits the establishment of ‘O Choros tis Lidas’ was completed, a traditional route on October 29 2005 with George Aliferis and Κostas Lafogiannis (Anevainontas magazine, issue 34, pages 77 & 79). The name of the route is the result of a spontaneous, graceful dance of my (little at the time) daughter, listening classical music from a cassette-player of an itinerant actress, on Dionysiou Aeropagitou street in downtown Athens. During the efforts we were passing in front of a red wall that seemed suitable to offer sport climbing routes.

Η παραδοσιακή διαδρομή

Η παραδοσιακή διαδρομή «Ο Χορός της Λήδας» / The traditional route ‘O Choros tis Lidas’

  Το επόμενο εγχείρημα ήταν γεγονός και την άνοιξη-καλοκαίρι του 2008 ανοίχτηκαν 6 διαδρομές αθλητικού χαρακτήρα με τη βοήθεια των Στεύη Μπαραφάκα, Γιώργο Αληφέρη, Θωμά Μιχαηλίδη και Θανάση Κεφαλά. Τα υλικά τότε ήταν προσωπικά μου έξοδα και συνδρομές των Θωμά Μιχαηλίδη και Δημήτρη Τιτόπουλου. Το καλοκαίρι του 2010 ανοίχτηκαν ακόμα 10 διαδρομές με τη βοήθεια της Στεύης Μπαραφάκα διαμορφώνοντας το πεδίο στην σημερινή του μορφή (περιοδικό Κορφές, τεύχος 206, σελίδες 16-21). Τον επόμενο χρόνο διαπιστώθηκε πρόβλημα σε τμήμα των ανοξείδωτων βυσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν (περιοδικό Κορφές, τεύχος 210, σελίδα 25) και μετά από ενδελεχή έλεγχο αντικαταστάθηκαν ένα προς ένα όλα τα ελαττωματικά βύσματα (φόρουμ Routes). Τα υλικά των 10 διαδρομών όπως επίσης της συντήρησής τους βάρυναν αποκλειστικά τον ανοίξαντα, ενώ η ονοματολογία των διαδρομών πηγάζει από την Ροκ ανθολογία.

/

  The next project was a fact and in spring-summer of 2008 6 climbing routes of sports character were established with the help of Stevi Barafaka, George Aliferis, Thomas Michaelidιs and Thanasis Kefalas. The bolts and chains then were my personal expenses and offers of Thomas Michaelidιs and Dimitris Titopoulos. In the summer of 2010 10 more routes were developed with the help of Stevi Barafaka shaping the crag in the current form (Korfes magazine, issue 206, pages 16-21). The following year a problem was found in part of stainless steel bolts used (Korfes magazine, issue 210, page 25) and after thorough check all defective bolts were replaced one by one (Routes forum). The bolts and chains of the 10 routes as well as their maintenance were exclusively borne by the setter while routes nomenclature stems from Rock anthology.

Τοπογραφικό διαδρομής «From Zero to Hero» / »From Zero to Hero route’s topo

Η διαδρομή «From Zero to Hero» επιλέχτηκε και πραγματοποιήθηκε εν μέσω υπαρξιακών αγωνιών, αέναης αναζήτησης ταυτότητας και μιας μονίμως υποβόσκουσας μικροαστικής ματαιοδοξίας, μιας αρχέγονης ανάγκης για περιπέτεια, απόδρασης από το αστικό περιβάλλον και κατά βάθος -και επί της ουσίας- χωρίς λόγο και χωρίς στόχο.  Έγινε από τυχαίους ανθρώπους με προκαθορισμένα αισθήματα και ανεξήγητες συμπεριφορές.  Κάπως έτσι μεταμορφώνεται το «δυνάμει» σε «ενεργεία». Το μηδέν σε ηρωική πράξη.

 /

  The «From Zero to Hero» route was chosen and carried out in the midst of existential anxieties, a perpetual search for identity and a perpetually lurking petty-bourgeois vanity, a primordial need for adventure, an escape from the urban environment and in depth – and in essence – without reason and without goal. It was made by random people with predetermined feelings and unexplained behaviors. This is how «potential» is transformed into «energy». Zero in heroic deed.


Περιοδικό Ανεβαίνοντας, τεύχος 34 / Anevainontas magazine, issue 34Περιοδικό Κορφές, τεύχος 206 / Korfes magazine, issue 206Περιοδικό Κορφές, τεύχος 210 / Korfes magazine, issue 210


* Ο Γιώργος Ποθητάκης ξεκίνησε την αναρριχητική του δράση λίγο πριν την έλευση της νέας χιλιετίας.  Έχει στο ενεργητικό του πολλές επαναλήψεις παραδοσιακών και αθλητικών διαδρομών και ειδικότερα στο αγαπημένο του πεδίο τα Μετεώρα.  Ταυτόχρονα έχει ανοίξει νέες διαδρομές, και παραδοσιακού και αθλητικού χαρακτήρα. Από το 2003 είναι Βοηθός Εκπαιδευτή Ορειβασίας και έχει συμμετάσχει σε σχολές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης.

/

  George Pothitakis started climbing just before the advent of the new millennium. He has repeated many traditional and sport routes, especially in his favorite crag of Meteora. At the same time he established new routes, of traditional and sport character. Since 2003 is a Mountaineering Instructor Assistant and has participated in schools of Greek Federation of Mountaineering & Climbing.


Climb in Kymi, Copyright © 2015 – 2021, All rights reserved