Αρχική » ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ / CLIMBING » ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΗ / VRYSI AREA

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΗ / VRYSI AREA


Γενικές πληροφορίες / General info :
Παραδοσιακές διαδρομές / Traditional routes : 10
Αθλητικές διαδρομές / Sport routes : 53
GPS συντεταγμένες πάρκινγκ τομέα / sector parking coordinates : 38.547245, 24.033536
GPS συντεταγμένες Βρύσης (κέντρο χωριού) / Vrysi coordinates (village center) : 38.549358, 24.051350
GPS συντεταγμένες πηγής «Βρύση» / ‘Vrysi’ spring coordinates : 38.548417, 24.052446
GPS συντεταγμένες πηγής «Κολέθρα» / ‘Kolethra’ spring coordinates : 38.561780, 24.048728
GPS συντεταγμένες Λαογραφικού Μουσείου / Folklore Museum coordinates : 38.548041, 24.048736
GPS συντεταγμένες κάστρου «Κούπας» / ‘Koupa’ castle coordinates : 38.543442, 24.036821
GPS συντεταγμένες εκκλησάκι Παναγίας Δραγονέρας / Panagia Dragonera church coordinates : 38.543252, 24.040802


Η περιοχή της Βρύσης με το Μπουγάζι στο βάθος / The area of Vrysi with Mpougazi in the background

Η περιοχή της Βρύσης με το Μπουγάζι στο βάθος / The area of Vrysi with Bougazi in the background

  Η Βρύση είναι ένα πεδινό χωριό με 350 μόνιμους κατοίκους και απέχει 10,5χλμ από το κέντρο της πόλης της Κύμης.  Γεωγραφικά συμπεριλαμβάνει τους οικισμούς Βρύση, Επισκοπή, Γαία, Νεοχώρι και ένα τμήμα από τα Κοτύλαια Όρη.  Είναι γνωστό για την κατασκευή χειροποίητων χαλιών παλαιότερα, όπως επίσης για την αγροτική παραγωγή σε ξηρά σύκα, σουτζούκια, μουσταλευριά και για την κτηνοτροφία.

/

  Vrysi is a lowland village with 350 permanent residents and is 10.5 km from the center of Kymi town. Geographically, it includes the villages of Vrysi, Episkopi, Gaia, Neochori and a part of the Kotylaia Mts.  It is known for the manufacture of handmade carpets in the past, as well as for agricultural production on dried figs, soujukia, moustalevria and livestock farming.


  Θα δείτε αρκετά πέτρινα νεοκλασικά σπίτια με τον χαρακτηριστικό «κουμιώτικο» ρυθμό διάσπαρτα στο χωριό.  Αξίζει να επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο (στεγάζεται στο σχολείο), καθώς επίσης την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και αυτήν της Αγίας Παρασκευής.  Η κεντρική βρύση από την οποία πήρε το όνομά του το χωριό είναι όμορφα διακοσμημένη με πέτρα και βρίσκεται κάτω από τη σκιά πλάτανων.  Το νερό της δεν προτείνεται για πόσιμο, μπορείτε να βρείτε βρύσες στο σχολείο και στο κοινοτικό κτίριο.  Στις πλατείες μπορείτε να βρείτε παντοπωλείο, παραδοσιακό καφενείο, καφετέρια και ταβέρνα.

/

  You will see many stone neoclassical houses made under the «koumiotikos» neoclassical architecture scattered in the village. The Folklore Museum (housed in the school) as well as the church of Agia Triada and Agia Paraskevi are worth visiting . The central faucet from which the village was named is beautifully decorated with stone and is located under the shade of plane trees. Its water is not recommended for drinking, you can find faucets with drinkable water in the school and at the community building. On the squares you can find a grocery store, a traditional cafe, a cafe and a tavern.


  Λίγο πριν την είσοδο του χωριού υπάρχει ο μύλος του Κυρίμη, ο πέτρινος νερόμυλος του χωριού, ακόμα σε λειτουργία.  Πολύ κοντά βρίσκεται το εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας, χτισμένο πάνω στο λόφο Δραγκονάρα και πάνω στα (ορατά) ερείπια αρχαιοελληνικού ναού με πανοραμική θέα στον κάμπο και στα βουνά.  Δυτικά της εκκλησίας και σε ελάχιστη απόσταση με τα πόδια είναι το κάστρο «Κούπα» με τα ερείπια της πόλης Βρύγχη και απομεινάρια του τείχους , χτισμένα κατά την κλασσική αρχαιότητα.

/

  Just before the entrance of the village there is the mill of Kyrimi, the stone watermill of the village, still in operation. Very close lies the chapel of Evangelistria, built on the Dragonara hill and over the (visible) ruins of an ancient Greek temple with panoramic views of the plain and the mountains. West from the church and within walking distance are the «Koupa» castle with the ruins of the town of Vrygchi and remnants of the wall, built during the classical antiquity.


Βορειοδυτικά του χωριού βρίσκεται η πηγή «Κολέθρα» ανάμεσα στα χωριά Βρύση και Άγιος Βλάσης, μια μεγάλη τρύπα στο έδαφος από την οποία αναβλύζει ένας ολόκληρος ποταμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης.  Ο χώρος είναι όμορφα διαμορφωμένος και είναι στη σκιά μεγάλων πλάτανων. Στα βόρεια μπορείτε να δείτε επίσης τις πηγές Γανέα με την τοξωτή πέτρινη γέφυρα και τον νερόμυλο.

/

  Northwest of the village lies the spring «Kolethra» between the villages of Vrysi and Agios Vlasis, a large hole on the ground from which a whole river springs during winter and spring.  The area is beautifully landscaped and is in the shade of large plane trees. To the north you can also see the Ganea springs with the arched stone bridge and the watermill.


Η Δραγονέρα / The Dragonera

Η Δραγονέρα / The Dragonera

Ιδιαίτερα δραστήριος είναι ο Πολιτιστικός  Μορφωτικός Σύλλογος Βρύσης – Επισκοπής «Η Δραγονέρα» με εθελοντική, πολιτιστική δράση.  Στην περιοχή δραστηριοποιείται και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Γαίων.   Την ημέρα της εορτής της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου) πραγματοποιείται η ετήσια πανήγυρις του χωριού.

/

  Very active is the Cultural Educational Association of Vrysi – Episkopi «Dragonera» (only in Greek) with voluntary, cultural action. In the area the Embellishing Club of Gaia is also active. On the day of the celebration of Agia Paraskevi (July 26), the annual feast of the village takes place.


  Στην περιοχή του χωριού της Βρύσης ξεκίνησε η αναρριχητική δραστηριότητα για την Κύμη.  Μόλις σε απόσταση 2,5χλμ και κάτω από το κάστρο «Κούπα» βρίσκονται 3 παραδοσιακές διαδρομές, ενώ ακριβώς στην απέναντι πλευρά του ποταμού Μανικιάτη άλλες 2.  Δίπλα από αυτές, στο 1,5 χλμ από το χωριό, στο λόφο Δραγονάρας και κάτω από το εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας υπάρχουν άλλες 2.

  Σε απόσταση 1,5χλμ το βράχινο αμφιθέατρο που οι ντόπιοι αποκαλούν «Μπουγάζι» εξελίσσεται σε αναρριχητικό πάρκο.  Αποτελεί τμήμα της νοτιοανατολικότερης απόληξης του ορεινού όγκου των Κοτυλαίων και προστατεύεται από τους κρύους βορινούς ανέμους.  Μέχρι στιγμής φιλοξενεί 3 αναρριχητικά πεδία με συνολικά 40 διαδρομές αθλητικού χαρακτήρα, και επιπρόσθετα υπάρχει μια παραδοσιακή διαδρομή και άλλη μια ημιτελής.

/

Ο τομέας "Κάστρο" στην Βρύση με δυο παραδοσιακές διαδρομές / Sector 'Kastro' at Vrysi area with two traditional routes

Ο τομέας «Κάστρο» στην Βρύση με δυο παραδοσιακές διαδρομές / Sector ‘Kastro’ at Vrysi area with two traditional routes

  The climbing activity for Kymi began in the area of ​​the village of Vrysi . Just 2 km away and under the «Koupa» castle, there are 3 traditional routes, while on the other side of the Manikiatis River there are another 2. Nearby, 1.5 km away from the village, on Dragonara hill and below the church of Evangelistria there are 2 more.

At a distance of 1.5 km the rocky amphitheater which the locals call «Bougazi» evolves into a climbing park. It is part of the southeast end of the mountain range of Kotylaia and is protected by cold nothern winds. So far it hosts 3 climbing sectors with a total of 40 sport routes, plus a traditional route and another two yet unfinished.


Climb in Kymi, Copyright © 2015 – 2021, All rights reserved

Advertisement