Αρχική » ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ / ESTABLISHERS » ΣΤΡΑΒΟΓΕΝΗΣ / STRAVOGENIS

ΣΤΡΑΒΟΓΕΝΗΣ / STRAVOGENIS


Ιστορικό δράσης στην Κύμη / History of route-establishing in Kymi region :

  • Του Διονύση Στραβογένη / By Dionysis Stravogenis (astraka@otenet.gr)
Η περιοχή της Βρύσης με την

Η περιοχή της Βρύσης με την «Κοτσυφάκι» στον τομέα «Παναγιά» / Vrysi area with ‘Kotsyfaki’ route at ‘Panagia’ sector

  Ήταν το 1995, το βουνό και η αναρρίχηση ήταν καθημερινότητα και τρόπος ζωής. Ακόμα είναι. Τότε λοιπόν είχε αρχίσει να με κυριεύει μια έντονη ανησυχία για αναρριχητική δράση στο Αυλωνάρι, τον τόπο καταγωγής και διακοπών μου. Η αρχή έγινε στις 23 Ιουλίου του 1995, όπου μαζί με τον Δήμο Τσορμπανάκη και την Δήμητρα Χατζή ανοίξαμε μια παραδοσιακή διαδρομή στην Παναγιά Δραγονέρα του χωριού Βρύση, την «Κοτσυφάκι». Παρ’ όλα αυτά ο ορεινός όγκος της Οκτωνιάς με καλούσε. Μετά από πολυήμερες έρευνες στο βουνό μαγεύομαι από τα βράχια που κρέμονται πάνω από το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Ο δρόμος έφτανε πολύ κοντά και ένας μακρύς συμπαγής ασβεστόλιθος μου αποκαλύφθηκε.

/

  It was the year 1995. Spending time in the mountains and climbing was a routine and a lifestyle. It still is. At the time I had started developing a keen interest in taking climbing action at Avlonari, the place of my family ancestry and my vacation. It all started on July 23 1995, when, along with Dimos Tsormpanakis and Dimitra Chatzis I put up a traditional route at Panagia Dragonera in thearea of the village of Vrysi, named ‘Kotsyfaki’. Nevertheless, the mountain of Oktonia was calling me. After many days of inspection, I was thrilled by the sight of rock overhanging the small church of Zoodochos Pigi. The road reached a point quite close and a long compact limestone wall with texture that varied was revealed to me.

Με θέα την Οκτωνιά από το φαράγγι των Μανικίων / The view to Oktonia from Manikia gorge

Με θέα την Οκτωνιά από το φαράγγι των Μανικίων / The view to Oktonia from Manikia gorge

  Στις 7 Ιουνίου του 1996 μαζί με τον Νίκο Χατζηγεωργίου, τον Γιώργο Κούκη και τον Γιώργο Βουτυρόπουλο ανοίγουμε την πρώτη διαδρομή αθλητικού χαρακτήρα με το όνομα Κόσσα και τις 2 επόμενες μέρες τις Βιξ και Λούφα (περιοδικό Κορφές, τεύχος 121, σελίδες 42 & 43). Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες διαδρομές με δράστες εκτός από τους προαναφερθέντες, τους Στέφανο Μουτζουβή, Νίκο Βουτυρόπουλο και Γιάννη Αλιγιάννη (περιοδικό Ανεβαίνοντας, τεύχος 21, εξώφυλλο).  Το 2004 σε μια σχολή του ΣΕΟ Αθήνας για άνοιγμα διαδρομών ανοίγονται από τους συμμετέχοντες τέσσερις διαδρομές. Τον επόμενο χρόνο ανοίγω μοναχικά δύο ακόμα διαδρομές και το 2008 πάλι μοναχικά αντικατέστησα βύσματα και ρελέ στο πλάισιο συντήρησης του πεδίου. Τα υλικά βάρυναν αποκλειστικά τους ανοίξαντες και η ονοματολογία των διαδρομών πηγάζει από γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των ανοιγμάτων.  Τα τελευταία χρόνια ανοίχτηκαν άλλες εννέα διαδρομές με το Θοδωρή Γράσσο και τον Γιώργο Ρούσαλη με τα υλικά να είναι προσφορά των Στραβογένη Δ., Γράσσο Θ., Κιζιρίδη Κ. και Τσουμάνη Θ..

/

  On June 7 1996, along with Nick Chatzigeorgiou, George Koukis and George Voutyropoulos I established the first sport route named Kossa and in the next 2 days we put up Vix and Loufa (Korfes magazine, issue 121, pages 42 & 43). Over the following years many routes were developed by Stefanos Moutzouvis, Nick Voutyropoulos and John Aligiannis (Anevainontas magazine, issue 21, cover), along with the above mentioned climbers.  In 2004 during a school for route developing organized by SEO Athens, the participants put up four routes. A year after, an individual effort of mine bore two routes, and in 2008 again, climbing alone, I replaced bolts and anchors during a crag maintenance session. The bolts, plates and anchors were a kind offer by the route setters and route names stems from events that occured during the put up sessions. Over the last years few years nine more routes have been established with the help of Teo Grassos and George Rousalis, while the metals where offers of Stravogenis D., Grassos T., Kiziridis K. and Tsoumanis T.

Το βουνό της Οκτωνιάς

Το βουνό της Οκτωνιάς «Καλλιμάνι» με το ομώνυμο πεδίο / The mount of Oktonia ‘Kallimani’ with the homonym sector
© Dimas Konstantinos Photography

Στο πέρασμα των χρόνων έχουν ανοιχτεί δυο αθλητικές διαδρομές εκτός του πεδίου Παχνιά (Οκτωνιά), οι οποίες δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα πεδίο. Μια διαδρομή στην περιοχή Οκτωνιά (άλλο σημείο) και μια διαδρομή στην περιοχή Κύμη.

 /

  Over the years there have been developed two sport routes outside Pachnia sector (Oktonia), which have not yet formed a crag. One route in Oktonia area (different spot) and one route in Kymi area.


Φωτογραφίες / Photos :

Περιοδικό Κορφές, τεύχος 121 / Korfes magazine, issue 121Περιοδικό Ανεβαίνοντας, τεύχος 21 / Anevainontas magazine, issue 21Ο Διονύσης Στραβογένης ανοίγει την 'Λεζίζ' / Dionysis Stravogenis puts up 'Leziz'Ο Διονύσης Στραβογένης ανοίγει τη Ο Διονύσης Στραβογένης ολοκληρώνει την 'Καθυστερημένη' (πεδίο Οκτωνιά) / Dionysis Stravogenis finishes 'Kathysterimeni' (Oktonia crag)Ο Διονύσης Στραβογένης ανοίγει την


* Ο Διονύσης Στραβογένης έχει συνδέσει το όνομά του με την ελληνική αναρρίχηση. Η δράση του είναι πλούσια και συνεχής, ξεκίνησε την δεκαετία του’80 με τα πρώτα του βήματα στον βράχο, με τις συμμετοχές του σε αγώνες αγωνιστικής αναρρίχησης και κατόπιν με το άνοιγμα και την ελευθέρωση αμέτρητων διαδρομών, παραδοσιακών και αθλητικών ανά την Ελλάδα.  Από το 1993 είναι Εκπαιδευτής Ορειβασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης με πολύ μεγάλη προσφορά στις σχολές εκπαίδευσης με τον σύλλογό του τον ΣΕΟ.

 /

  The name of Dionysis Stravogenis is associated with Greek climbing. His climbing activity is rich and continuous, which began at the 80s with his first steps on the rock, then with his participation in sport climbing competitions and afterwards with developing and first ascending countless routes, traditional and sport, throughout Greece. Since 1993 he is a Mountaineering Instructor of Greek Federation of Mountaineering & Climbing, having very large offer in training schools with his club SEO Athens to show.


Climb in Kymi, Copyright © 2015 – 2021, All rights reserved